LJ IT Solutions är ett företag som huvudsakligen verkar i Södermanland.
Vårt kontor finns i Katrineholm, där också de flesta av våra kunder är.

Vårt uppdrag

Vi vill ge god service för ett rimligt pris till små och medelstora företag i regionen.

Företagsprofil

Vi vänder oss främst till små och medelstora företag men gör även hembesök hos privatpersoner.

Hårdvara
Vi har ingen butik, men kan leverera pc-paket och nätverksutrustning på beställning om så önskas.


Tillhör Du dem som anser att ett högre pris på konsulten inger mer förtroende än ett lägre pris?
Inga problem. För Ert företag kan vi göra ett undantag och höja priset.